ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
WYSIWYG

Vorstand

WYSIWYG
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
WYSIWYG

Präsident

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Andreas Schlecht

AS Immobilien AG
Murtenstrasse 18
3203 Mühlenberg

Tel. 031 752 05 55
Fax 031 752 05 56
Web www.as-immobilien.ch 
Mail info@as-immo.ch

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
WYSIWYG

Vizepräsident/Lehrlingswesen

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Simon Hugi

Kuster Gärten AG
Brand-Str. 24
3203 Mühleberg

Tel. 031 751 02 27
Fax 031 751 05 63
Web www.kuster-gaerten.ch 
Mail info@kuster-gaerten.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
WYSIWYG

Kassier

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Michel Blanc

Valiant Bank AG
Murtenstrasse 2
3177 Laupen

Tel. 031 747 61 26
Fax 031 747 96 44
Web www.valiant.ch 
Mail michel.blanc@valiant.ch

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
WYSIWYG

Sekretariat / Protokolle

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Michael Münger

CORE TREUHAND AG
Chännelmattstrasse 9
Postfach
3186 Düdingen

Tel. 026 492 78 78
Fax 026 492 78 79
Web www.core-partner.ch
Mail mim@core-partner.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
WYSIWYG

Beisitzer Veranstaltungen

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Roland Lanz

Wälti Elektro 
Dorfstrasse 7
3176 Neuenegg

Tel. 031 992 44 73
Fax 031 991 92 42
Web 
Mail waelti.elektro@bluewin.ch

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
WYSIWYG

Beisitzer

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Sandro Gerber

Schreinerei Gerber AG 
Müliholzstrasse 2
3203 Mühleberg

Tel. 031 751 30 30
Fax 031 751 18 75
Web www.gerber-schreinerei.ch
Mail info@gerber-schreinerei.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
WYSIWYG

Beisitzerin

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Christine Güntensperger

Schwegler & Partner
Bärenplatz 1
3177 Laupen

Tel. 031 740 52 11
Fax 031 740 52 19
Web www.schwep.ch 
Mail guentensperger@schwep.ch

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
WYSIWYG

Beisitzer Internet

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Markus Horst

SFT-Events GmbH
Brambergstrasse 16
3176 Neuenegg

 

Tel. 031 511 85 30
Web www.sft-events.ch
Mail markus.horst@sft-events.ch

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Partner / Sponsoren

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ